SNG - Singapore :

ANSA Roma Relais SNG-61
KYODO Tokyo Relais SNG-66
PIAB Bonn Relais SNG-63
PTT Singapore SNG-69
  RNWS Singapore SNG-27
Singapore Aero SNG-62
Singapore Radio SNG-22
Singapore Volmet SNG-23