PTT Beograd :

 

listen again to the voice mirror from the Yugoslav PTT (rb, 1971)

 

a friendly and detailed QSL letter (rb, 1972)

 

------------------------------------------------------------

 

Callsigns:
4NK**
YTA *
YTB *
YTF
YTG *
YTI *
YTJ *
YTK
YTO *
YTP *
YTQ *
YTR *
YTS *
YTU *
YZB
YZG *

 

Frequencies Voice:
9837
10780
11660
14616
16155
16242
16343
16437
18542
20480
20576

 

Frequencies Morse Telegraphy:
4117

 

Frequencies Radioteletype:
4460
4472
4938
5226
5310
6820
8013
8180
9053
10375
10780
11495
14701
16025
16155
16437
17525
19905

 

Systems used:
50 Bd